Opruimen stormschade

Omgewaaide populier in stukken gezaagd en verwijdert en de overige takken heb ik versnippert